Danh sách Khách sạn – Nhà nghỉ

Đánh giá
[Tổng: 68 / Trung bình: 2.6]

Khách sạn Sơn Hằng

Ưu đãi: Giảm giá tới 20% khi đặt phòng trước

Số phòng: 40

Số điện thoại: 02283876109 - 0919398616

Giá từ: 250.000 VNĐ

Nhà nghỉ Tuấn Quyên

Địa chỉ: Tổ 22 - Khu du lịch bãi biển Thịnh Long

Số phòng: 18

Số điện thoại: 0942.638866 - 0985.835.869

Giá từ: 350.000 VNĐ

Khách sạn Tân Thịnh

Địa chỉ: Bãi 2 - Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 102

Số điện thoại: 0912656622 - 02282667779

Giá từ: 400.000 VNĐ

Nhà nghỉ Hoa Biển

Địa chỉ: số 28 bãi 1- Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 15

Số điện thoại: 0912876126

Giá từ: 200.000 VNĐ

Khách sạn Hương Biển

Địa chỉ: Bãi 2 - Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 25

Số điện thoại: 0912304561

Giá từ: 400.000 VNĐ

Nhà nghỉ Phương Nam

Địa chỉ: Số 56 bãi 1 Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 20

Số điện thoại: 0942643888

Giá từ: 200.000 VNĐ

Khách sạn Hải Long

Địa chỉ: Bãi 2, khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 28

Số điện thoại: (0228) 3876 500

Giá từ: 300.000 VNĐ

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Địa chỉ: Số 51- Bãi 2- Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 10

Số điện thoại: 03503797099

Giá từ: 200.000 VNĐ

Nhà nghỉ Kim Quy

Địa chỉ: Bãi 1- Khu du lịch Thịnh Long.

Số phòng: 25

Số điện thoại: 0350.3509155 - 0912876439

Giá từ: 200.000 VNĐ

Nhà nghỉ 58 – Phú Hưng

Địa chỉ: Trung tâm bãi tắm 1- biển Thịnh Long

Số phòng: 20

Số điện thoại: (0350) 3876062 - 01666155388

Giá từ: 150.000 VNĐ

Nhà nghỉ Minh Sỹ

Địa chỉ: Số 2B, Đầu bãi 1 biển Thịnh Long

Số phòng: 17

Số điện thoại: 0948856946 - 03503 876 328

Giá từ: 200.000 VNĐ

Nhà nghỉ Vạn Sóng

Địa chỉ: Số 18 Bãi 1 khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 20

Số điện thoại: 0350.3797036 - 0912.030.449

Giá từ: 200.000 VNĐ

Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: TDP 22 thị trấn Thịnh Long

Số phòng: 100

Số điện thoại: (0228) 3876.033

Giá từ: 290.000 VNĐ

Khách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ: Bãi 2- Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 48

Số điện thoại: (0228) 3797637 - 01696811628

Giá từ: 400.000 VNĐ

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: Bãi 1 - Khu du lịch Biển Thịnh Long

Số phòng: 47 (20 phòng view)

Số điện thoại: 0228.387.6499

Giá từ: 400.000 VNĐ

Khách sạn Khánh Linh

Địa chỉ: Bãi 2 - Khu du lịch Thịnh Long

Số phòng: 36

Số điện thoại: 0912 048 166 - 0913 845 359

Giá từ: 300.000 VNĐ