Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo tại Thịnh Long

Chia sẻ bài viết

Thịnh Long cũng được biết đến là một nơi

Giáo Xứ Phú Hóa

Giáo Xứ Trung Châu

 

Giáo Xứ Thịnh Long

Và một số Giáo Xứ khác

Giáo Xứ Phú Hóa

Giáo Xứ Trung Châu

Giáo Xứ Thịnh Long

Giáo Xứ Phú Mỹ

Giáo Xứ Mỹ Giáo

Giáo Xứ Văn Đình

 

Ảnh và tư liệu tham khảo qua: http://www.giaoxugiaohovietnam.com

_______________…_________________….____________________…..__________________

#Cập nhập tại Fanpage:https://www.facebook.com/datbienthinhlong

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời