Khách sạn Hải Âu

bienthinhlong 07/06/2016 Khách sạn - Nhà nghỉ Thêm 1 nhận xét

Khách sạn Hải Âu – Bãi biển Thịnh Long Là một trong những khách sạn lớn nhất tại biển Thịnh Long, phục vụ chuyên nghiệp từ đồ ăn, phòng nghỉ