Khách sạn Hoàng Anh

bienthinhlong 07/06/2016 Khách sạn - Nhà nghỉ Thêm 1 nhận xét

Là một trong những nhà nghỉ được đầu tư lớn nhất tại biển Thịnh Long, khách sạn Hoàng Anh manh đến sự phục vụ chuyên nghiệp nhất tới du khách.