Khách sạn Tân Thịnh

bienthinhlong 04/06/2017 Khách sạn - Nhà nghỉ Thêm 1 nhận xét

Khách sạn Tân Thịnh là một trong những khách sạn mới và quy mô nhất của khu du lịch biển Thịnh Long, Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khuôn viên khách sạn