Nhà nghỉ Hoa Biển

bienthinhlong 01/10/2016 Khách sạn - Nhà nghỉ Thêm 1 nhận xét

Nhà nghỉ Hoa Biển tạo lạc tại số 28 bãi 1- Khu du lịch Thịnh Long. Chuyên phục vụ nhu cầu ăn nghỉ của du khách với chất lượng hoàn