Nhà xe Thanh Khâm [Mỹ Đình, HN]

bienthinhlong 08/06/2016 Xe khách Thêm 1 nhận xét

Nhà xe Thanh Khâm chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách từ Hải Hậu – Nam Định đi Mỹ Đình – Hà Nội, nhà xe xuất phát từ Ủy