Danh sách xe khách Thịnh Long

Đánh giá
[Tổng: 1635 / Trung bình: 2.2]

Tìm nhanh theo tuyến xe chạy


Xe khách Thịnh Long – Phú Thọ – Nhà xe Thanh Khâm

Tuyến chạy Thịnh Long - Phú Thọ
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 08h15 (sáng)
Điểm về Phú Thọ về 16h (chiều)
Đặt chỗ 0912021007 Gọi

Nhà xe Thanh Khâm [Gia Lâm]

Tuyến chạy Thịnh Long - Gia Lâm, Hà Nội
Giá vé 80.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 14h30 (chiều)
Điểm về Gia Lâm về 7h (sáng)
Đặt chỗ 0985350669 Gọi

Nhà xe Phú Long (Bà Thi)

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 7h (sáng)
Điểm về Giáp Bát về: 11h50 (trưa)
Đặt chỗ 0915040141 Gọi

Nhà xe Hoàng Toàn

Tuyến chạy Bx Thịnh Long - Bx. Thái Nguyên
Giá vé 90.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 13h10 (chiều)
Điểm về Thái Nguyên về 4h40 (sáng)
Đặt chỗ 0917510978 Gọi

Nhà xe Đại Dương

Tuyến chạy Thịnh Long - Hải Phòng
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 13h20 (chiều)
Điểm về Hải Phòng về: 6h (sáng)
Đặt chỗ 0912003047 Gọi

Nhà xe Thịnh Long

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 13h20 (chiều)
Điểm về Giáp Bát về 7h (sáng)
Đặt chỗ 0913064103 Gọi

Nhà xe Thanh Khâm [Mỹ Đình, HN]

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 6h00 (sáng)
Điểm về Mỹ Đình về: 13h45 (chiều)
Đặt chỗ 01648325648 Gọi

Nhà xe Sơn Lan

Tuyến chạy Thịnh Long - Gia Lâm, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 16h15 (chiều)
Điểm về Gia Lâm về: 8h00 (sáng)
Đặt chỗ 0984605699 Gọi

Nhà xe Hoàng Luân

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 8h00 (sáng)
Điểm về Giáp Bát về: 15h00 (chiều)
Đặt chỗ 0943418322 Gọi

Nhà xe Tú An

Tuyến chạy Thịnh Long - Mông Dương (Quảng Ninh)
Giá vé VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 12h50 (chiều)
Điểm về Quảng Ninh về: 5h50 (sáng)
Đặt chỗ 0904572800 Gọi

Nhà xe Sơn Hiếu

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 5h45 (sáng)
Điểm về Giáp Bát về: 13h30 (chiều)
Đặt chỗ 0912432118 Gọi

Nhà xe Hải Dung

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 7h35 (sáng)
Điểm về Giáp Bát về: 12h50 (trưa)
Đặt chỗ 0913868011 Gọi

Nhà xe Ngọc Hà

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 8h (sáng)
Điểm về Mỹ Đình về: 13h45 (chiều)
Đặt chỗ 01684325648 Gọi

Nhà xe Tuấn Anh

Tuyến chạy Thịnh Long - Mỹ Đình, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 13h40 (chiều)
Điểm về Mỹ Đình về: 6h45 (sáng)
Đặt chỗ 0906005979 Gọi

Nhà xe Mạnh Ninh

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 11h15 (sáng)
Điểm về Giáp Bát về 15h45 (chiều)
Đặt chỗ 0943338323 Gọi

Nhà xe Tuấn Ngân

Tuyến chạy Thịnh Long - Giáp Bát, Hà Nội
Giá vé 70.000 VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi 15h30 (chiều)
Điểm về Giáp Bát về 9h30 (sáng)
Đặt chỗ 0969739838 Gọi

Nhà xe Quân Bảo

Tuyến chạy Thịnh Long - Bx. Bắc Giang
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Thịnh Long đi: 6h15 (sáng)
Điểm về Bắc Giang về 13h30 (chiều)
Đặt chỗ 01696161288 Gọi

Nhà xe Dược Soái

Tuyến chạy Hải Hậu - Q12. Tp. HCM
Giá vé Liên hệ VNĐ
Điểm khởi hành Liên hệ
Điểm về Liên hệ
Đặt chỗ 0938557599 Gọi